Treff riktigere
beslutninger

Hvor effektivt og strukturert har dere tilgang til nøkkeltall i dag?

#PowerBI


Selvbetjent BI i Office

Business Intelligence (BI) er et samlebegrep for et felt innen IT som befatter seg med å fremskaffe virksomhetskritisk informasjon. Skill har bredden til å levere BI-prosjekter fra rådgivning og infrastruktur — til presentasjon gjennom SharePoint. Med utgangspunkt i deres forretningsbehov og målsetninger, kan Skill tilby en helhetlig leveranse for bedre utnyttelse av eksisterende data.


Gjør bedriftens data tilgjengelig i et kjent grensesnitt

Lagre data i skyen eller i egen database internt

Del data med andre i din organisasjon.

Berik dine data med offentlig tilgjengelige data

Analyser og visualiser dine data i Excel


Ta kontakt!


Nedlastinger

Produktark Innsikt

Eksterne lenker

Vanlige utfordringer:

Forretningskritiske data er spredt over flere systemer eller ulike lokasjoner

Data er ikke sammenlignbare fordi det er på ulike format

Grunnleggende spørsmål om forretningen er vanskelig å svare på

Ulike versjoner av sannheten eller en sannhet kun definert i et Excel-ark

Løsningen kan være å lagre dine viktigste data sentralt og optimalisert for rapportering og analyse. Skill har lang erfaring med implementasjon av datavarehus basert på Microsoft teknologi, men også mer moderne tilnærminger der ansvaret for å hente rett data i større grad er overført til brukeren. Det er nemlig ikke slik at data må ligge i et datavarehus for å kunne brukes. Svært ofte er det heller motsatt – nemlig at data må først brukes for å kunne lagres i et datavarehus.

En trend de siste årene er at mange organisasjoner tar i bruk «Self Serviced BI» der sluttbruker blir mer sentral både i definering av datakilder og rapportering. Dette gir bedre match mellom hva som utvikles i rapportene og det bruker trenger, slik at veien fra data til sluttbruker blir kortere. Det vil også avlaste IT som tradisjonelt har stått for utvikling av faste rapporter

Gjør veien fra data til sluttbruker kortere og benytt kjente Microsoft produkter som SQL Server, Excel og SharePoint som en del av plattformen. Microsoft Power BI en satsing som treffer denne tanken godt som Skill har stor tro på. Power BI skaper en sømløs integrasjon mellom SQL Server og kjente verktøy som Sharepoint, PowerPoint, Excel og Outlook

Vårt mål er uansett teknologi å bidra til å realisere løsninger som understøtter kundens forretning og som bidrar til å gjøre kunden mer effektiv, lønnsom og konkurransedyktig. Vi jobber målrettet for å bygge og vedlikeholde spisskompetanse og ferdigheter innenfor utvalgte kompetanseområder.

Størst er ikke best. Skill bistår i prosessen med korrekt BI-løsning basert på deres behov

I hvilke setting er du mest interessert i CRM?

  1. Salg og Markedsføring?
  2. Kundesenter?

SharePoint som produkt benytter vi i en rekke av våre leveranser. Hva er du mest interessert i?

  1. Samhandling
  2. SharePoint integrert med CRM
  3. Sharepoint Online som en del av vår leveranse på Office365