Multikanal Kundesenter

Nye kanaler stiller nye krav til kundesenteret

#Plattform #Innsikt #Skype for Business #DolphinQ


Betjen dine kunder i de kommunikasjonskanalene som kunden bruker!

Kunden forventer å få hjelp i sin foretrukne kanal. Noen foretrekker fortsatt telefon mens andre vil chatte eller bruke Facebook. Skill Kundesenter er derfor multikanal, dvs det støtter henvendelser og respons fra epost, internett, Twitter, Facebook, chat og telefon. Skill Kundesenter syr alle disse kanalene sammen og forenkler informasjonsflyten. Det gir varig fortrinn på effektivitet og service!


Skypebasert kundesenter

CRM Integrasjon med automatisk oppslag av kunde og aktivitet

Kompetansebasert fordeling og prioritering av telefonsamtale

Chatfunksjonalitet

Håndtering av kundedialog på sosiale medier

Innsikt i eget kundesenter med rapporter i PowerBI


Et kundesenter er bedriftens ansikt utad og er således svært viktig for både omdømme og merkevarebygging. Bedrifter som evner å utnytte kundesenteret strategisk vil tjene på dette i form av økt lønnsomhet, mindre kundefrafall og økt mersalgNaviger opp

Plattform


Vår kundesenterløsning er basert på Microsoft Dynamics CRM. Løsningen er anerkjent av Gartner i deres Magic Quarant som «leader». Løsningen inneholder moduler for salg, markedsføring og kundeservice. Dynamics CRM kan leveres både som skytjeneste eller installert på server. Brukeropplevelsen er den samme. Noe av styrken til Dynamics CRM er det nære samspillet med resten av Microsoft porteføljen. Knytningene mot løsninger som Outlook/Office, SharePoint, Skype for Business og Yammer kommer ut av boksen integrert. I tillegg er løsningen tilgjengelig på alle type enheter, samt via nettleser og direkte i Outlook.Naviger opp

Integrert med DolphinQ


Skill Kundesenter er en løsning som er utviklet i nært samarbeid med Dolphin. Dolphin er en av Nordens ledende tjeneste- og produktleverandører innen kontaktsenter og bemanningsplanleggingsløsninger.

Løsningen bygger på Microsoft Dynamics CRM som ivaretar data om kunden og hendelser. I tillegg er Dolphin Q sentral for å ivareta telefoni og kompetansekøer. Dolphin Q er en utvidelse av Skype for Business som er en fullverdig telefoniløsning.

Løsningen passer svært bra for deg som ikke tidligere har tatt deg råd til å sette opp en kundesenterløsning, eller som nå ser verdien av det. Løsningen treffer også bra for de som ønsker å bytte ut den tradisjonelle hussentralen (PBX).Naviger opp

Skype for Business


Skype for Business er den nye «standarden» i all samhandling. Microsoft har sommeren 2015 kommet med Skype for Business. Dette er ikke bare tradisjonelt IM/Chat verktøy, men bruker også i deling av skjerm, presentering av informasjon til de ansatte. Undersøkelser viser at bedriftens reisekostnader synker ved innføring av Skype for Business, da man kan sitte på kontoret, på toget, i bilen eller på hjemmekontoret å delta på konferanser. Vi ser også at flere og flere utdanningsinstitusjoner tar i bruk Skype for Business for å gjøre opptak av undervisning for så å legge dette ut på intranet. Med Skype for Business så kan man også erstatte dagens telefonisentral, og på den måten sparer man ofte inn Skype for Business investeringen ved å unngå kostbare lisenser og vedlikeholdsavtaler.
Skill har noen av de beste på telefoni, sammen med Skype for Business, som kan fortelle om fordeler ved å innføre dette som telefoniplattform. En annen viktig del av Skype for Business er at man og kan bruke dette som videokonferanseplattform, mot alle ansatte og ikke minst mot eksterne brukere. De trenger hverken Lync, Skype eller Skype for Business, da de kan koble seg til videokonferanse med en browser, helt uavhengig av plattform.


SkillTV #4: Skype for Business


Naviger opp

Innsikt


Skill er opptatt av at kundesenterløsningene vi leverer skal gi forbedret innsikt og styringsinformasjon på alle nivåer, helt fra kundesentermedarbeider til toppledelse. Dette kan være i form av dashboards direkte i CRM, eller som en del av en BI-leveranse hvor data sammenstilles fra flere kilder.


I hvilke setting er du mest interessert i CRM?

  1. Salg og Markedsføring?
  2. Kundesenter?

SharePoint som produkt benytter vi i en rekke av våre leveranser. Hva er du mest interessert i?

  1. Samhandling
  2. SharePoint integrert med CRM
  3. Sharepoint Online som en del av vår leveranse på Office365