Riktige lisenser og avtaler kan bety mye for gevinstrealiseringen av IT-investeringene


En vesentlig del av ethvert IT-budsjett er lisenser. Lisenser er ofte hodebry for mange, både forståelsen av lisensregler, hvilke avtaler man skal benytte og ikke minst hvordan man best mulig utnytter investeringene som gjøres.

Optimal lisensforvaltning har store gevinster, både med tanke på kostnader og ikke minst hvordan man kan utnytte mulighetene til å skape forretningsverdi med riktig bruk av teknologi.

Lisensrådgivning fra Skill kombinerer vår tunge kompetansen rundt lisensregler, avtaler og produktsammensetning med vår forretningsforståelse og evne til å se det hele bildet. En lisensstrategi bør alltid være sterkt knyttet til virksomhetens IT- og forretningsstrategi.

Med Skill som lisenspartner, tilfører vi følgende verdier:

Lisensiering med fokus på løsning

Kostnadseffektiv lisensiering

Tilgang på rådgivere med høy lisenskompetanse og forretningsforståelse

Fokus på kompetanseoverføring

Tilgang på viktige samarbeidspartnere

Bistand ved eventuell Microsoft SAM og revisjonNaviger opp

Fokus på løsning og forretning


Våre rådgivere og konsulenter er bevisst på at lisenser og IT løsninger/strategi henger tett sammen og vil påvirke hverandre. Det er derfor tett kommunikasjon mellom vårt tekniske team og lisens teamet.

Den beste lisensmodellen og produktmiksen krever strategisk tenking med både løsningsfokus og lisenskunnskap. Man må forstå hva lisensen skal brukes til for å kunne gi de beste rådene. Lisens valg gir kraftige føringer i forhold til løsning og motsatt. Ofte kan man endre litt på løsningen og dermed spare mye penger på lisens. Vi tenker helhet sammen med IT strategi, og forsøker å løse lisensbehovet på en kostnadseffektiv måte. Ved hjelp av rådgiving forsøker vi å bistå kundene våre til å ikke betale for lisenser som ikke er i bruk. Vi ser ofte at kunder like gjerne er overlisensiert som underlisensiert.

Naviger opp

Kompetanseoverføring


Våre lisensrådgivere er sertifisert på samme nivå som LSP partnerne. Vi har kompetanse på storkundeavtaler som EA og EAS, så vel som offentlig og skolesektor. Vi har også kompetanse og verktøy til å bistå i komplekse lisensrevisjoner.

Lisensrådgiverne bistår våre kunder med å opprette kontroll over lisensavtalene. For å opprettholde kontrollen, er det viktig at også kundene har en viss forståelse og kunnskap om lisens. Skill kan bistå med å finne rett nivå av kompetanse sammen med kunden, og etablere nødvendige rutiner og prosesser.Naviger opp

Samarbeidspartnere


Vi har et samarbeid med flere leverandører som gjør at vi kan tilby lisenser som Citrix, VMware, Adobe, Checkpoint og Aruba som komplett løsning med hardware.

Gjennom vårt LSP-samarbeid vi kan rådgi og levere alle produkter og avtaler fra Microsoft.Naviger opp

Bistand ved Microsoft SAM og revisjon


Vi har erfaring fra store og små revisjoner når det gjelder Microsoft. Her kan vi bistå med utfylling av rapporter og delta i dialogen med Microsoft sine revisjonspartnere og også Microsoft direkte.


I hvilke setting er du mest interessert i CRM?

  1. Salg og Markedsføring?
  2. Kundesenter?

SharePoint som produkt benytter vi i en rekke av våre leveranser. Hva er du mest interessert i?

  1. Samhandling
  2. SharePoint integrert med CRM
  3. Sharepoint Online som en del av vår leveranse på Office365