Hele livsløpet
- The SkillWay

Fra strategi til brukeradopsjon og gevinstrealisering

#Strategi #BusinessCase #Prosjektmetodikk #Forvaltning #Gevinstrealisering #Brukeradopsjon

Hvilke konkrete gevinster fikk du ut av din forrige IT investering?

Skill skal bidra til våre kunders suksess! Det innebærer at vi må fokusere på hele livsløpet og faktisk realisering av de potensielle gevinstene. For oss betyr det:


Strategi – Etabler gode og praktiske strategier som sikrer riktige veivalg på kort og lang sikt

Business Case – Riktig beslutningsgrunnlag med klare mål om gevinster og riktig fokus for prosjektet

Prosjektmetodikk – Riktig funksjonalitet til avtalt tid og kost

Brukeradopsjon – Adferdsendring gjennom riktig kommunikasjon og opplæring tilpasset målgruppene involvert

Skill Academy – Automatisert opplæring med full statistikk og opplæringsportal. Skap ett internt community for læring

Forvalting – Skap fornøyde brukere gjennom riktig support og optimal videreutvikling av løsningen


Gode IT løsninger kan gi essensielle konkurransefortrinn for enhver virksomhet. Økt salg, lavere kostnader, mer fornøyde medarbeidere, kunder som blir fans eller bedre beslutninger gjennom riktig innsikt kan være resultatet av riktig bruk av IT. Dette er alle enige om og stort sett er slike målsetninger ofte grunnlaget for investeringer. Allikevel er det svært få som virkelig jobber med gevinstrealisering som en del av IT prosjektet, hvorfor gjør man 90% av jobben uten å legge ned den siste innsatsen som faktisk henter ut mye av verdien?

Skal man lykkes med å realisere potensielle gevinster ett IT verktøy kan gi virksomheten er det kritisk å fokusere på hele livsløpet. Før man spesifiserer funksjonalitet må man enes om dagens situasjon. Hvilke utfordringer finnes, hvilke prosesser bør man forbedre, hvor kan man hente størst gevinst og hva er risikoen i forhold til å hente ut de økonomiske gevinstene. En god strategi eller business case bør ALLTID danne grunnlaget for ett prosjekt.

Basert på dette må prosjektet leverer avtalt funksjonalitet til tid og kost. Dette er en selvfølgelighet, men krever erfaring og riktig metodikk for å lykkes. Men er dette nok til å lykkes?

Ny funksjonalitet skaper ett potensiale. Men det alene gir ingen gevinst, det er først når brukerne har endret adferd de reelle gevinstene skapes. Brukeradopsjon er en kritisk del av ethvert IT prosjekt for Skill. Mennesker flest liker ikke endringer og skal vi kunne hente ut potensialet til investeringen må man fokusere på kulturendringen som kreves, og da er ikke ett kurs nok.
Naviger opp

Brukeradopsjon

Uansett system det er dere har valgt å investere i, er det først når dere får med brukerne dere kan hente ut gevinstene.

Hva om brukerne gledet seg til de nye systemene ble en del av deres arbeidshverdag? Hva om brukerne selv opplevde at bedriftens investeringer var gjort for å tilføre dem verdi? Hva om dette kan oppnås med å sette brukerne i fokus? Planlegg informasjon og opplæring for å skape engasjement. Skill vet hvordan!


Gjør én og alle bedre

Fokus på verdi for brukerne

Kartlegging og målgruppeanalyse

Læring som skaper forståelse

Gevinstrealisering
I hvilke setting er du mest interessert i CRM?

  1. Salg og Markedsføring?
  2. Kundesenter?

SharePoint som produkt benytter vi i en rekke av våre leveranser. Hva er du mest interessert i?

  1. Samhandling
  2. SharePoint integrert med CRM
  3. Sharepoint Online som en del av vår leveranse på Office365