Salg 2.0

Økt salgseffektivitet med løsninger som brukeren elsker!

#Prosess #Innsikt #Mobilitet #Samhandling #Plattform


Nye spilleregler stiller nye krav både til systemer og mennesker. Utnytter dere mulighetene?

Tilgangen på informasjon gjør at dine kunder stiller høyere krav til deg som leverandør. Kvalifisering, oppfølging og en mer metodisk tilnærming til salg er kritisk for å lykkes i dagens marked. Hvordan du utnytter dine ressurser og kompetanse er avgjørende for en effektiv salgsprosess. Skill er en brobygger mellom prosess og teknologi - vi setter mennesket i fokus.


Skill sørger for å realisere potensielle gevinster.

Prosesstøtte - vi setter din beste praksis i system.

Utnytt mulightene med markedsledende teknologi.

Salg 2.0 handler om mer enn selgerne - få med hele organisasjonen.

Fokus på menneskene som skal bruke systemene.

Gjør kunder til fans!


Naviger opp

Prosess

Et godt CRM-system gir ingen verdi hvis de ikke understøtter dine prosesser. Skill skal operere mellom prosess og teknologi, for å skape løsninger som forenkler og forbedrer gjennomføringen av salgsprosesser. Skill er en partner som også skal kunne sparre og utfordre sine kunder på prosessene. Vi er lidenskapelig opptatt av salgsmetodikk og utnytter dette aktivt i vårt arbeid med CRM-leveranser
Naviger opp

Innsikt


Tradisjonelt har rapportering fra CRM-systemer vært forbeholdt salgssjef og ledelse. Fokus har vært på at selgere skal fore systemet med nok data. Skill er opptatt av at løsningene vi leverer skal gi forbedret innsikt og styringsinformasjon på alle nivåer, helt fra selgeren til toppledelse. Dette kan være i form av dashboards direkte i CRM, eller som en del av en BI-leveranse hvor data sammenstilles fra flere kilder.Naviger opp

Samhandling


CRM og salgsavdelingen er ingen øde øy, hverken organisatorisk eller systemmessig. Det at alle som jobber kunderelatert aktivt bruker CRM gir enorm merverdi og såkalt 360 graders oversikt over kunden. Samtidig innebærer samhandling rundt salgsprosesser mye mer enn CRM. Vi utnytter Microsoft plattformen til det fulle i våre CRM leveranser. Ofte er dette teknologi som kunden allerede har fra før, og vår rolle er å sy dette sammen til en enhetlig brukeropplevelse. Nettopp her ligger noe av styrken i #plattformen.Naviger opp

Plattform


Våre CRM leveranser er basert på Microsoft Dynamics CRM. Løsningen er anerkjent av Gartner i deres Magic Quarant som «leader». Løsningen inneholder moduler for salg, markedsføring og kundeservice. Dynamics CRM kan leveres både som skytjeneste eller installert på server. Brukeropplevelsen er den samme. Noe av styrken til Dynamics CRM er det nære samspillet med resten av Microsoft porteføljen. Knytningene mot løsninger som Outlook/Office, SharePoint, Lync og Yammer kommer ut av boksen integrert. I tillegg er løsningen tilgjengelig på alle type enheter, samt via nettleser og direkte i Outlook.Naviger opp

Mobilitet


I tråd med «bring your own device» og mobile medarbeidere er det et krav at løsninger skal kunne leveres på alle type enheter. Selgeren som er på veien ønsker oppdatert informasjon om kunden før møtet, og ønsker å oppdatere CRM i bilen etter møtet. Dynamics CRM er tilgjengelig på både Windows, Android og iOS plattformen. Dette må kunne leveres på en sikker måte som ivaretar dine data på en sikker måte uten at det går utover brukevennligheten.


I hvilke setting er du mest interessert i CRM?

  1. Salg og Markedsføring?
  2. Kundesenter?

SharePoint som produkt benytter vi i en rekke av våre leveranser. Hva er du mest interessert i?

  1. Samhandling
  2. SharePoint integrert med CRM
  3. Sharepoint Online som en del av vår leveranse på Office365