Skillerfaring = Skill metode

God samhandling er kritisk suksessfaktor for alle virksomheter. Skill har mange og erfarne konsulenter både på fag- og forretningssiden i et samhandlingsprosjekt.

Skill har ved hjelp av SharePoint og Office-plattformen levert:

Avanserte søkedrevne samhandlingsportaler til offentlig sektor

Kampanjestyring til butikkjeder

Kvalitetssystem til store norske industribedrifter

Avanserte dokumentsentriske løsninger til næringsmiddelindustrien

Intranett til mange mellomstore norske bedrifter

Flere av våre prosjekt tar utgangspunkt i Skill Konsept. Dette er et løsningsprosjekt som Skill har lang fartstid og erfaring med. Skill kan i mange sammenheng gi fastpris på konseptleveranse til kunde.


Ta kontakt!


Nedlastinger

Produktark SkillPoint

Eksterne lenker



Hva er god samhandling, og ikke minst hvordan oppnå det?

God samhandling kjennetegnes ofte som langsiktig samarbeid basert på felles mål, ressurser og beslutninger. Alle mellomstore bedrifter opplever fra tid til annen hele skalaen illustrert under, og vi ser at jo større organisasjoner blir, jo mer utfordrende blir det å jobbe effektivt sammen.


Mange ønsker seg tilbake til tiden da selskapet var mindre og samhandlingen gikk enklere. Kan Skill hjelpe dere med å få vi tilbake oversikten og de korte beslutningsprosessene? Microsoft sin samhandlingsportefølje er rikere på funksjonalitet og enklere å bruke enn noensinne. Det handler bare om å komme i gang!

Skill har siden starten blitt utfordret med mange spennende kundeprosjekt der økt samhandling er målet. Vi har opparbeidet oss bransjeledende teknisk kunnskap på hele Microsoft samhandlingsplattformen, og vi er en av få IT-konsulentselskaper som kombinerer denne ressursen med erfarne forretningskonsulenter.


Naviger opp

Samhandlingsstrategi


I Skill AS etterstreber vi å kjenne kunden best mulig og hvilke utfordringer vi skal løse sammen før vi tegner den tekniske løsningen. En god samhandlingsstrategi er essensielt for å få ut potensialet av IT-investeringene. Skill Samhandlingsstrategi følger et fast metodeverk og kan leveres som fastprisprosjekt.



Naviger opp

SkillPoint - SharePoint Intranett


Skill har levert mange intranett som vi og kundene er stolte av. Gjennom en årrekke har vi tilegnet oss mye erfaring og metode for å innføre effektive intranett. SkillPoint er en samling av funksjonalitet som smidige prosjektrom, arbeidsmøter og teknisk innføring. Har kunden en god samhandlingsstrategi på plass, kan vi med vår erfaring gi fastpris med funksjonalitet plattformen innehar.



Naviger opp

Yammer


Det sosiale samhandlingsverktøyet Yammer er ofte en del av samhandlingsprosjektene vi leverer. Men vi kan også levere Yammer som et isolert prosjekt. Yammer leveres kun som nettsky-tjeneste fra Microsoft, så selve den tekniske innføringen er enkel. Her jobber vi med prosess og organisasjon for å få de gode effektene og ikke minst høy brukeradopsjon.



Naviger opp

Informasjonssikring i Office 365


Office 365 tilbyr en samhandlingsplattform som overgår det vi har sett på deling og mobilitet. Dette drar også med seg utfordringer da dokumenter og informasjon også blir mer mobilt. Office 365 og alle Office-applikasjonene inneholder sterk funksjonalitet med bla kryptering. Gjennom konsept leveransen klassifiserer vi informasjonen og brukergruppene ut ifra sensitivitet, og innfører dokumentsikringstiltak.



Naviger opp

OneDrive for Business med Skill


Verktøyet vi alle har ventet på, stedet der du kan lagre alle dokumentene dine, dele sikkert, og ikke minst med tilnærmet ubegrenset lagringskapasitet. OneDrive for Business er en viktig brikke for å øke produktivitet til alle ansatte som jobber med dokumenter i hverdagen.



Naviger opp

Brukeradopsjon


Uansett system det er valgt å investere i, er det først når dere får med brukerne at dere kan hente ut gevinstene. Hva om brukerne gledet seg til de nye systemene ble en del av deres arbeidshverdag? Hva om brukerne selv opplevde at bedriftens investeringer var gjort for å tilføre dem verdi? Hva om dette kan oppnås med å sette brukerne i fokus? Planlegg informasjon og opplæring for å skape engasjement. Skill vet hvordan!


I hvilke setting er du mest interessert i CRM?

  1. Salg og Markedsføring?
  2. Kundesenter?

SharePoint som produkt benytter vi i en rekke av våre leveranser. Hva er du mest interessert i?

  1. Samhandling
  2. SharePoint integrert med CRM
  3. Sharepoint Online som en del av vår leveranse på Office365