Skill - et litt annerledes IT-selskap

Skill er et IT-konsulentselskap med konsulenter i Østfold og Oslo. Medarbeiderne i Skill har høy kompetanse, både på teknologi og anvendelse av teknologi. Vi består av små, spesialiserte og lettbente enheter som er trimmet for å levere optimalt innenfor våre tjenesteområde og marked.

Vårt mål er å bidra til å realisere løsninger som understøtter kundens forretning og som bidrar til å gjøre kunden mer effektiv, profitabel og konkurransedyktig. Vi jobber målrettet for å bygge og vedlikeholde spisskompetanse og ferdigheter innenfor utvalgte fokusområder.

Våre fokusområder

Vi ønsker å være en rådgivende samarbeidspartner for våre kunder og mener at de mest fornøyde kundene erverves gjennom vellykket implementering av smarte IT-løsninger som bidrar til å realisere kundens forretningsmål.

Vi skal være det mest attraktive arbeidsstedet for konsulenter med ledende ferdigheter innenfor selskapets satsningsområder. Vi har en genuin tro på at dagens og fremtidens kunnskapsarbeidere er frie mennesker som trives og motiveres av å arbeide sammen med andre dyktige mennesker i et fokusert faglig miljø med høye krav til kompetanse og kvalitet. Det stilles derfor store krav til den enkelte både når det gjelder personlige og faglige kvaliteter. Samtidig stiller vi store krav når det gjelder å legge forholdene til rette for at det faglige og sosiale miljøet skal få utvikle seg positivt. Selskapets grunnleggende filosofi er troen på at involverte og engasjerte medarbeidere presterer mer og bedre til det beste for sine kunder.

Vi har nedfelt i vår strategi at medeierskap er en sterkt medvirkende faktor i forhold til å tilknytte oss og beholde de rette medarbeiderne. I et kompetansemiljø der dyktige mennesker er involverte både som eiere og medarbeidere, skapes det motivasjon og engasjement. Dette bidrar til å utvikle ledende IT-løsninger.

Det er ikke størrelsen som teller, det er opplevelsen! Vi har ingen målsettinger om å utvikle oss til en stor enhet – noe som ofte betyr lange beslutningsveier og tunge prosesser som virker hemmende både på motivasjon og nyskapning.  Ved å ha de mest motiverte og kompetente medarbeiderne skal vi være førstevalget for våre kunder, partnere og ansatte. Vårt kjennetegn er godt humør, fremtidsrettet tankesett og evne til å levere raskt, med høy kvalitet og integritet. Vi har sterk tro på at de ansatte er Skills viktigste verdi. Uten menneskene er ikke Skill verdt noe.

Våre grunnleggende verdier er

Tillit

Engasjement

Ambisiøse

 

 


Naviger opp

Ansettelse og velkomst

Menneskene er Skills desidert største verdi, vi er derfor på konstant jakt etter de aller dyktigste, som ønsker å ha påvirkning og bli sett, samt ha det gøy på jobb. Vi lever av medarbeidernes kompetanse – og ikke minst personlighet. Vi har fokus på å ansette dyktige og sympatiske mennesker, og sørge for å holde dem fornøyde og motiverte. Det er da vi får fornøyde kunder. 

Forfatteren Peter Drucker fremmet påstanden - “Culture eats strategy for breakfast», og i Skill er dette blitt en viktig leveregel.

Rekruttering – «kulturens fødestue» 

Det er her vi treffer våre fremtidige ansatte som skal være med videre på denne reisen sammen med en ambisiøs og engasjert gjeng. Våre ansatte skal være, og er blant de fremste i bransjen på fag. Men de må også ha en varm personlighet. Det er et absolutt krav. Hvis ikke de har en personlighet og en slik holdning, blir de ikke ansatt i Skill. 

Filosofien i Skill er selskapets DNA. Verdiene våre er de faktorene vi ser etter når vi ansetter nye «Skillere». Faglig autoritet eller potensialet for å bli en ener innenfor et av våre fagområder, og en varm personlighet ligger sentralt i disse prosessene. Vi er helt kompromissløse på dette. Selv den dyktigste fagperson blir ikke ansatt i Skill uten den rette holdningen og personligheten. 

Du skal være en person som bryr deg om andre og har omsorg for både kunder og kollegaer. Du skal være god til å kommunisere både innad og utad, være sympatisk og interessert i å være både en god kollega og konsulent. 

Referansesjekk er en viktig aspekt av ansettelsene. De referansene kan komme fra de vi får av potensiell kandidat samt de vi kjenner i bransjen. Du blir aldri så erfaren at du kan avdekke personligheten bare ved å intervjue personen. Derfor må vi snakke med dem som har jobbet sammen med vedkommende over lengre tid. 

Rekrutteringsprosess: 

I vår rekrutteringsprosess er det viktig for oss å få bredest mulig kjennskap til den potensiell ansatte. I løpet av prosessen vil vedkommende treffe flere personer, dette er for å kunne få en konsensus i avgjørelsen samt at kandidaten skal kunne lære å kjenne Skill på en best mulig måte i en tidlig fase. 

Hvor kommer våre kandidater fra? 

Vi benytter flere kanaler for å attrahere gode kandidater til Skill. Foruten de klassiske metodene, har vi hatt stor suksess med å ansette via «Intern Tips». Alle Skill ansatte som tipser om noen som blir ansatt får en tipsbonus. 

Vi har også benyttet magikeren Alexx Alexander for å rekruttere:

Gode Holdninger skaper Resultater

IT-bransjen er preget av stadige endringer, og en streben etter å effektivisere både hvordan vi og våre kunder jobber og hva vi jobber med. Dette skjer i form av bruk av nye verktøy (teknologi), utprøving av ulike metoder og system samt omorganiseringer. Skill er sterkt preget av prestasjonsoppfølging, og talentutvikling. Dette utfordrer hvert enkelt medlem av organisasjonen, og vi ønsker derfor å ansette mennesker som tar ansvar og viser initiativ for slike endringer. Vi tror sterkt på at kompetanse er noe man kan tilegne seg, men riktige holdninger er ikke noe man kan lære ved å lese og studere! I rekrutteringsprosessen hos oss er vår hovedfokus på å knytte til oss de med riktige holdninger.

Når vi ansetter ser vi etter de som ikke er redd for å utfordre sin egen «komfortsone». Vi vet at holdninger påvirker adferd og følelser. En slik person oppsøker gjerne de mest krevende utfordringene, fordi læring står i sentrum. De søker hjelp, og ser på konstruktiv kritikk og feedback som en gave. De trener på å perfeksjonere de tingene de ikke er gode i, lærer av andres suksess og ser ikke på det som noe truende. I ett slikt miljø er det rom for å prøve og feile. 

Skill Trainee Program

I 2013 ansatte vi vår første Trainee, dette ble ett pioner-prosjekt for oss. Vedkommende har vært med og satt standarden for hva vi ser etter hos våre junior/trainee ansatte. I 2014 ansatte vi to nye trainees i regi av Microsoft University. Vi anser våre Trainees som en viktig investering i selskapets fremtid. De går gjennom den samme introduksjonen som alle andre som også blir ansatt i Skill. I tillegg så er mentor rollen som våre ansatte har ovenfor Traineene en viktig rolle. 

Skill Star

Januar 2014 holdt vi vår første «Skill Star» dag. Dette var en dag hvor alle potensiell Trainee kandidater ble invitert til Skill sine lokaler for en heldags «assessment». 20 kandidater møtte opp og 10 Skill ansatte skulle sammen i løpet av en dag vurdere alle kandidatene. De ulike aktivitetene gikk ut på speed intervjuer, workshop, teamwork, holde presentasjon og dybdeintervjuer. Etter hver runde fikk de alle beste gå videre i prosessen. På slutten av dagen hadde vi fem topp-kandidater, hvorav tre av disse nå er ansatt i Skill. Av alle Microsoft University partnere så var det bare Skill som gjennomførte en slik aktivitet. 

Skill Nyansatt Program

Alle nyansatte i Skill gjennomgår en Nyansatt Program vi har. Dette er for å kunne gi dem en bred og god forståelse av organisasjonen. 

 • En grundig og god gjennomgang av Skill Strategi med Daglig Leder
 • Gjennomgang av HR og hva det vil si å være Skill ansatt 
 • Opplæring i it systemer som er viktig for å komme igang og gjøre en god jobb
 • Opplæring i Skill Way (SkillWay: Skills egen Prosjektmetodikk) – hvordan jobber vi i Skill
 • Salg går gjennom hvordan de driver salg og rådgivning i Skill slik at selv de som ikke jobber med salg skal ha en grundig forståelse og innsikt i hvorfor vi gjør det vi gjør. 
 • Avdelingslederne på tvers av fagområder går gjennom sine fagområder

I løpet av denne perioden får den nyansatte mulighet til å bli kjent med de ansatte på tvers av lokasjoner og avdelinger. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å besøke den andre lokasjonen for å knytte kjennskap til kollegaer på tvers av lokasjonene. Dette er viktig for oss ettersom vi jobber veldig tett sammen mot våre kunder. 

Vi har hatt det som tradisjon å invitere den nyansatte til alle våre sosiale aktiviteter før de har sin oppstart i Skill. Fra de signere et tilbud til oppstart går det ofte 3 måneder og da er det både en fin start for den nyansatte og andre kollegaer å lære å kjenne hverandre i en mer uformell setting (eks. Lønningspils, turer, kick off) 

Mentoring

Alle nyansatte i Skill får en dedikert mentor, dette er uansett rolle. Ofte er det flere som involveres i å ta imot den nyansatte både på sosial og faglig plan. På det faglige så er det en «Win-win» situasjon for oss alle at de nyansatte får en raskest mulig innføring i Skill, derfor legger vi opp til at man ikke bare skal bli kjent med sin egen avdeling, men andre avdelinger, rådgivere/selgere og lokasjoner. Ofte er den nyansatte med på møter ute hos kundene som en «flua på veggen» for å ha mulighet til å observere og lære. Den beste læringen er når man sitter der og skal faktisk prestere. 

Presentasjon av nyansatt på intranett

Når et tilbud er signert blir alle i Skill informert via intern intranett om hvem som er blitt ansatt. Den nyansatte får en side på intranettet der de presenterer seg selv med bilde og link til sosiale medier. 

 

 

 


Naviger opp

Inspirere

Kulturformidling (Intern Branding) 

Skill startet i 2006 som et lite selskap i Sarpsborg, nå (2014) har selskapet ansatte både i Sarpsborg og Oslo. Bedriftskultur og verdier har vært en viktig bidragsyter til vår suksess. Med vekst og nytt kontor er dette en krevende øvelse å sørge for å beholde og utvikle kulturen videre. Derfor bestemte ledelsen seg for å ha kick-off’er, flere felles samlinger og mer samhandling på tvers av kontorene. 

«If you take care of the inside, the inside will take care of the outside» 

Vi ser at de fleste vi ansetter kommer via interne tips (se ansettelse-seksjon). For at de ansatte skal tipse om potensielle kandidater bør de føle en sterk tilknytning til Skill som selskap, arbeidsgiver og brand. For at vi skal kunne ha en sterk Employer Branding er den viktigste faktoren våre interne ansatte. Vi har jobbet mye med å konkretisere hva våre verdier er. 

 • Alltid fokus på forretningsnytten IT-løsningene bidrar til (kortere beslutningsvei , flere behandlinger, høyere kvalitet (færre klager), reduserte kostnader, etc.)
 • Allmøter, Kick-offer
 • Referansecaser: Gode kundehistorier som har skapt forretningsverdi hos våre kunder og en fornøyd kunde deles både på websidene våre, i Microsoft Partner kanaler og direkte ute hos andre kunder. 
 • Intern historiefortelling: Kundemøter, workshop eller interne møter der det skapes magi og kollegaer som utmerker seg blir delt med hele selskapet i vår interne Samhandlingsportal. 
 • Kundeseminarer, bransjeevents

Kick off 2014: 2 dagers Verdi workshop 

Alle ansatte i Skill var med i prosessen, diskusjonene foregikk i plenum og i små grupper der også problemstillinger ble drøftet. Sammen ble vi enige om en felles plattform som alle var enige i, dette var en verdifullt, men også i like stor grad branding prosess. Brandingen skapte mer en felles identitet, stolthet og tilhørighet blant de ansatte. Når den interne kulturen og identiteten er tydeliggjort, står medarbeiderne automatisk for den eksterne kommunikasjonen. Det er de som er Skill sine ambassadører. Vår jobb med å synliggjøre Skill eksternt har kommet fra det vi har gjort internt. 

De verdiene alle i Skill var med og forenes om er: 

 • Tillit
 • Engasjement
 • Ambisiøse

Last ned presentasjonen Skill DNA

Kick offer er blitt en viktig faglig og sosial arena for Skill der alle ansatte på tvers av avdelinger møtes for å dele og høre hva som rører seg i resten av selskapet og ute hos kunder. Denne anledningen har vi benyttet for å dele nye satsningsområder der alle får en innføring i hva det innebærer og hvilket forretningsgevinst det vil gi. Gode historier blir alltid trukket frem fra ulike kollegaer, og ikke minst feires det hele med et sosialt arrangement. 

Fagsamlinger

På fagsamlinger samles konsulenter og rådgivere sammen på tvers av avdelinger og deler gode historier og erfaringer. Her drøftes både de faglige/tekniske løsningene som er brukt ute mot kunder. Denne måten å inspirere hverandre og kollegaer på er viktig for oss for så å kunne lære av hverandre og så kunne levere gode løsninger til våre kunder. 

 

Eksempler fra Yammer
Naviger opp

Kommunisere

Strategisk Kulturbygging

Skill har siden oppsyart, jobbet strategisk og målbevisst med kulturen og videreutvikling av den. Dette er en systematisk arbeide som må utføres over tid. I Skill er kulturbygging og våre verdier en del av forretningsstrategien. 

Kartlegging av medarbeidere og kultur

Hvert år har Skill gjennomført egen medarbeiderundersøkelse som har gitt et godt sammenlikningsgrunnlag fra år til år og innenfor ulike områder. Resultatet av undersøkelsen har blitt kommunisert til alle i Skill i plenumsmøter. I tillegg til å kommunisere resultatene har det blitt presentert forslag til tiltak innenfor de ulike områdene, der det har vært behov for dette. Disse tiltakene har lagt føringer i forhold til hva fokuset skal være det kommende året relatert til kulturbygging. 

Dette er et kontinuerlig prosess i Skill. Dette handler kort og godt om å måle hvor vi har vært, og finne ut hva skal til for at vi skal komme noen steg fremover, og ikke minst gjennomføre. 

Vi har stor tro på at strategisk kulturbygging støtter opp under våre forretningsmessige resultater. En god organisasjonskultur er god business. I korte trekk handler dette om: «Fornøyde medarbeidere fører til fornøyde kunder». 

I vår kommunikasjonsform vektlegger vi følgende faktorer:

 • Stor takhøyde
 • Ærlig
 • Direkte
 • Personlig (opptatt av mennesket): Vi vet at Mennesker har behov for å bli sett og føle de har nytteverdi i jobben. 

Arenaer der informasjon blir delt med de ansatte: 

 • Allmøter (Kick off, fagsamlinger)
 • Intranett/Samhandlingsportal: Portalen er et viktig møtepunkt for alle i Skill. Samhandlingsportalen Skill bruker er bygd på SharePoint, Yammer og Lync. Dette gjør at vi kan dele dokumenter, jobbe sammen i samme dokument og diskutere/chatte. Alle har mulighet til å opprette grupper som er av interesse for dem, dette legger grunnlaget for et diskusjonsforum både på faglig, men også på sosiale plan. Ledelsen bruker portalen aktivt for å dele informasjon med de ansatte. Vi har gått mer og mer bort i fra å benytte e-post for informasjonsdeling. Alle kundemøter, kundeutsagn, budsjetter, prognoser, nyansettelser og gode nyheter deles i denne portalen. 
 • E-post: Vi benytter e-post for å informere, når det er viktig at alle ansatte mottar informasjonen samtidig, og det er informasjon som det er liten risiko for at skal tolkes feil av mottaker. De gangene det er behov for å dele informasjon som kan bli oppfattet negativt har vi sett det som hensiktsmessig å gjøre dette i møter, hvor vi kan se reaksjoner og motvirke misforståelser etc. Informasjon som kan oppfattes som negativ skal aldri deles på en fredag. Vi skal alltid kunne avslutte uken positivt. 
 • En-til-En møter/små gruppemøter: Informasjon blir også delt «face to face» i slike fora. Så langt det lar seg gjøre ser vi det som mest hensiktsmessig for å unngå misforståelser og krysskommunikasjon.
 • Lync: verktøyet benyttes daglig av alle i Skill. Her foregår våre virtuelle møter med webcam og chatt funksjon. Verktøyet er viktig i vår hverdag ettersom ikke alle til enhver tid er samlet på ett kontor. Det gjør også at de ansatte kan være hjemme, men være fullt delaktig i møter, både internt og eksternt. 

I all vår kommunikasjon er det viktig å være ærlig og direkte. Vi anser våre mennesker å være oppegående og intelligente mennesker, som både tåler positiv så vel som negativ informasjon. Takhøyden skal sørge for at det er enkelt å stille spørsmål, og få uavklart informasjon godt forklart. 


Naviger opp

Lytte

Ledere i Skill er opptatt av å være tilgjengelig for sine medarbeidere. De er lett tilgjengelig for en prat både face-2-face, på chat, telefon eller per e-post. Ingen av lederne har en «ovenfra og ned lederstil», men er åpen og lydhør for spørsmål og tilbakemeldinger. Også utviklingssamtalene er med på å gjøre det enkelt å snakke med sin leder. Ledelsen og Styret i Skill har gått inn for at selskapet aldri skal bli så stort at det blir vanskelig å snakke med ledelsen i selskapet.  

Skill innovation board 

Hvert år i august måned gjennomføres en ukes strategisamling i ulike ledd i selskapet (salg,forretning og ledelse). 

Her diskuteres:

 • trender i markedet
 • hvilket satsninger skal selskapet som helhet fokusere på neste år
 • hva kreves det av kompetanse for å oppnå målene som settes for året (intern kompetanseheving samt bemanning) 
 • hvilket partnerkanaler er strategisk viktig for Skill i det kommende året

De som deltar er: 

 • Ledelsen
 • Fagansvarlige
 • Rådgivere 

I 2013 og 2014 bestod samlingene av bortimot 20 personer med representasjon fra ulike deler av organisasjonen. Dette har skapt et fora der de ansatte på alle nivåer har mulighet til å være med og påvirke Skills satsning fremover. 

Intern Medarbeiderundersøkelser

Hvert år gjennomføres det en intern medarbeiderundersøkelse, resultatet blir både publisert og delt i allmøter. I disse foraene har vi åpnet for tilbakemelding om hvilke tiltak som er hensiktsmessig for videre forbedring av arbeidsmiljøet i Skill. 

Last ned siste medarbeiderundersøkelse

Årets Skiller

Når det nærmer seg januar Kick-off sendes det ut en liste med kategorier der alle i Skill har mulighet til å nominere sine kollegaer innenfor de ulike kategoriene. 

 • Årets Skiller
 • Årets Selger
 • Årets Rådgiver
 • Årets Forretningsløsninger Konsulent/rådgiver
 • Årets Infrastruktur konsulent/rådgiver
 • Årets Mentor
 • Årets Mest Kreative
 • Årets Nykommer
 • Årets Prosjektleder
 • Årets Brobygger
 • Årets Partyløve
 • Årets Sosiale medier konge

Når nominasjonen har kommet inn, får igjen alle mulighet til å stemme frem kollegaer innenfor de ulike kategoriene. Tilbakemeldingene fra de ansatte er at de setter pris på å bli nominert av kollegaer fremfor at ledelsen skal utpeke vinnere innenfor ulike kategorier. Årets Skiller-vinnere fremstår som eksemplariske av andre kollegaer og blir igjen rollemodell for andre. 

Fagsamlinger

Alle fagområder (Infrastruktur, Forretningsløsninger, Salg) har egne samlinger der fag, tips og forslag diskuteres. 

Utviklingssamtaler

Alle i Skill har minimum to utviklingssamtaler med sin nærmeste leder i løpet av året. Her bruker den enkelte leder og ansatt god tid på å definere individuelle mål, og i felleskap finne tiltak som skal bidra til måloppnåelse. Den enkelte ansatte har stor påvirkningsmulighet i sin egen utvikling. 

I det daglige

Ledere har en «approachable» tilnærming til de ansatte. Det er ufarlig å stille spørsmål, drøfte en idé, eller en problemstilling. 

Dersom en uønsket arbeidssituasjon eller konflikt skulle dukke opp, ønsker vi at dette skal varsles umiddelbart til en av lederne. Dersom det er hensiktsmessig, kan dette tas opp i neste utviklingssamtal med nærmeste leder. Skulle saken berøre den enkelte leder har alle ansatte i Skill mulighet til å be om møte med Daglig Leder eller HR-sjef. 

Skill avvikssystem

I 2012 innførte vi en internt avvikssystem der utfordrende arbeidssituasjoner eller konflikter kan rapporteres. Disse blir behandlet av Daglig leder og HR-sjef. Rapporteringssystemet har blitt mest brukt for «lettere» saker som for eksempel; temperatur i kontorlokalene. Vi opplever at det er en kultur for at de ansatte tar direkte kontakt med ledelsen for å drøfte vanskelige saker.

 

 


Naviger opp

Utvikle

Hire for Attitude – Train for Skills: 

Malcolm Gladwell skriver I sin bok: Talent er sterkt overvurdert og en misbrukt og misforstått unnskyldning for prestasjon, eller mangel på samme. Det handler om målrettet trening i vinnermentalitet, for å oppnå (varige) resultater og suksess. 

Trening og utvikling av våre medarbeidere har stor fokus i Skill. De vi ansetter har ofte en «Konkurranse» -og vinner mentalitet, de ønsker å være blant de beste i IT bransjen. Når vi først får slike ansatte om bord, krever det noe mer enn bare ren oppfølging fra ledere. Det krever en spesiell innsats i forhold til den enkeltes utvikling og trening i å utvikle vedkommende sitt fulle potensiale.

Det viktigste i Skill er å kunne hente ut det fulle potensialet hos alle våre ansatte. De ansatte i Skill motiveres og trigges av å utvikle seg, og derfor viktig for oss for å kunne tilrettelegge dette gjennom ulike tiltak som f.eks:

 • Bertrand (train the trainer)
 • Utviklingssamtaler (utfordrer på mål, ikke bare faglig)
 • Karriereplaner (samarbeid med Microsoft)

Hvordan går vi frem?

Vi har hatt stor fokus på å bryte målene selskapet har ned i konkrete individuelle mål for alle medarbeidere. Utviklingssamtalene brukes som ett av flere virkemidler som skal trekke virksomheten sammen – og i samme retning. Hva bedriften forventer av de ansatte tydeliggjøres i denne samtalen og dette knyttes opp mot hva det vil bety for den enkelte. Den enkelte leder må identifisere hva som er viktig for sine medarbeidere både ift faglig og personlig utvikling. Disse målene konkretiseres i en handlingsplan, og følges opp jevnlig.

Vi har hatt fokus på at utviklingssamtalene er en «samtale» ikke en «sjekkliste». Det krever betydelig mer forberedelse både fra den enkelte leder og den ansatte, men resultatet blir også mye bedre. Disse samtalene har noen overordnede retningslinjer, men tilpasses hvert enkelt individ, slik at man klarer å skape følelser og engasjement. Det gjennomføres minimum to utviklingssamtaler pr. år, men det er opp til hver enkelt ansatt å be om flere. 

Selskaps Mål – Avdelings mål – individets mål  

I utviklingssamtalen ønsker vi at man skal gi tilbakemelding på nærmeste leder og organisasjonen som helhet. 

For at selskapet som helhet skal kunne utvikle seg videre, så tror vi at det er viktig at vi klarer å skape engasjement hos hver enkelt ansatt, gjennom å utfordre hverandre kontinuerlig. 

Karriereplan

Utviklingssamtale (medarbeidersamtale) har bevist fått begrepet «utvikling» for at fokuset skal være på utvikling av den enkelte medarbeider. I de siste årene har vi jobbet bevisst med en coachingkultur i hele selskapet. Ledelsen i Skill har fått coaching i «hvordan være en god coach». Ledelsen i selskapet har benyttet mentaltrener Erik Bertrand Larssen i dette arbeidet. Vi har sett hvordan coaching får fram det beste i mennesker. Coaching har vært til stor hjelp for å finne alternative løsninger og nye måter å tenke på, slik at vi ikke blir sittende fast i gamle mønstre. 

Noe av det viktigste i coaching handler om at vi heier på hverandre, slik at alle får mot til å være litt mer ambisiøse og sette seg høyere mål enn de ellers ville ha gjort. Dette blir gjort både i de formelle settingene, men vi anser de mer «uformelle» coaching settingene til å være desto viktigere i hverdagen. 

Eks1: Når selgere og rådgivere har vært hos en kunde og møtet er gjennomført, evalueres møtet i etterkant. Den enkelte deltager får tilbakemelding både i form av ros og konstruktiv kritikk. Dette er mulig å gjennomføre på grunn av den store takhøyden i selskapet, der «kritikk» ikke blir tatt personlig. Det er en forståelse for at man vil hverandre godt.

Eks2: Når konsulenter og kollegaer har gjort en bra jobb enten internt eller eksternt, og får en god tilbakemelding, blir disse gode historiene delt med andre på intranettet, der andre også har mulighet til å kommentere og gratulere. Disse historiene er oppbyggende, og vi anser de som viktig verktøy for å kunne synliggjøre alt av innsats som legges ned i flere deler av organisasjonen. 

 


Naviger opp

Omtanke

Først og fremst har vi fokus på å ansette mennesker som er genuint opptatt av andre mennesker og har genuin omtanke og omsorg for kollegaer. Vi tror på at medarbeidere som trives og har det bra, yter bedre, til beste for både kunder og Skill. Derfor er fokuset på enkeltmenneskene i organisasjonen viktigere enn strategier og strukturer. Balanserte mennesker som har omtanke, og blir vist omtanke, viser i gjengjeld omtanke ovenfor våre kunder.  

Fleksibel Arbeidstid

I Skill operer vi med stor fleksibilitet og tillit til den enkelte ansatte. Muligheten til å påvirke sin egen arbeidstid, slik at man strekker til ift. familie og privatliv er en viktig faktor som de ansatte setter stor pris på. Dette gjør at de ansatte lettere kan ivareta andre forpliktelser utenom jobb. 

Ferie: I Skill har vi 5 uker ferie, men vi har nå innført en gradvis overgang til 6 uker ferie. For hvert år får de ansatte en ekstra fridag frem til det blir 6 uker ferie. 

Bedriftshelsetjeneste (Behandling Pluss med Gjensidige)

Forsikringspakken Skill har for alle sine ansatte er en gode som samtlige i selskapet setter stor pris på. Forsikringspakken dekker sykdom, uførepensjon, reise og forebygging av sykdom. Den dekker behandling hos Kiropraktor, Fysioterapeut, Naprapat og Psykolog. Forsikringspakken er flittig brukt og ledelsen oppfordrer de ansatte til å spesielt bruke Kiropraktor- og Fysioterapeut-mulighetene for å motvirke skader, ettersom de ansatte sitter mye og dette sliter på rygg og nakke. Vi har kiropraktor som holder til i samme bygg som oss, dette gjør at de ansatte kan ta et avbrekk i arbeidsdagen for å få «knekt opp» litt. 

Kantine/mat: 

Vi har en kantineordning i selskapet der de ansatte betaler en lav sum, og de har mulighet til å spise så mye de ønsker, og resten av kostnaden dekkes av Skill. Hvis de ansatte jobber overtid kan de enten bestille mat fra kantine eller bestille annen mat som igjen dekkes av Skill. 

I løpet av arbeidsdagen har de ansatte mulighet til å forsyne seg med frukt, nøtter og kake som settes frem i fellesarealet. Det er fokus på sunt kosthold, da vi er klar over at usunt kosthold fører til økt puls og blodtrykk, svekket immunforsvar og annet.

Skill Familien 

Vi har i alle år hatt en tradisjon hvor ledsager er med på julebord. Dette er en viktig arena for å bli kjent med ledsagere, samt at ledsagere blir kjent med kollegaene til den Skill-ansatte. 

For den enkelte leder er det viktig å kjenne til ledsagerne, vite hvor gamle barna er og litt om hva som interesserer dem når de ikke er på jobb. Ved å se hele mennesket er det lettere for den enkelte leder å tilrettelegge på en god måte. Vi kan i større grad finne riktige oppdrag, tilrettelegge for faglig oppdatering og sosiale aktiviteter som treffer flest mulig. 

Våre ansatte går selvfølgelig gjennom livets ulike faser, ekteskap, fødsel, familiesykdommer eller andre personlige kriser. Den enkelte leder er nærmeste kontaktperson som igjen skal tilrettelegge best mulig utifra den ansattes situasjon. Mange av våre ansatte er under 40 år og derfor har vi en rekke kollegaer som gifter seg, forlover seg og får nye familiemedlemmer hvert år. Skill gir gave og feirer vedkommende, sammen med resten av kollegaene.

Vi har hatt tilfeller der hvor enkelte ansatte har fått en alvorlig diagnose eller en nært familiemedlem har blitt rammet av sykdom eller dødsfall. Ofte har vedkommende selv ønsket å dele sin situasjon med andre kollegaer (også på intranettet), eller ønsket at noen i ledelsen deler situasjonen vedkommende er i, og dette bidrar til at kollegaer viser ekstra omtanke, omsorg og forståelse i en slik krevende periode i livet. Ved slike tilfeller sender vi en blomsterbukett til hele familien fra Skillfamilien.

Skillfamilien skal ikke bare jobbe sammen, men også vise genuin omsorg og empati for hverandre når livet er utfordrende. 

Generasjoner og kulturer side om side: 

Vi er alle klar over at en ny generasjon arbeidstakere har entret arbeidslivet. De kjenner vi som Millennierne (født etter 1981). De er ofte karakterisert som optimistiske, talentfulle, høyt utdannet, sosiale og felleskapsorienterte. De er en ambisiøs gjeng som ønsker å utrette noe. I Skill er brorparten av våre ansatte født etter 1981 og dermed krever det at vi har forståelse og innsikt i deres kultur og verdensforståelse. Denne generasjonen ønsker å lære noe på jobben samtidig som de gjør nytte for seg. Å utfordre denne generasjonen ser vi har vært viktig å gjøre i forhold til å kunne imøtekomme deres vilje om utvikling. Samtidig som de ønsker å gjøre en god jobb så ønsker de å gjerne bli venner med kollegene. I Skill har vi flere sosiale sammenkomster både formelle, men også uformelle settinger der kollegaer knytter gode vennskaps bånd som går utover jobben.  

Alder: I Skill er brorparten av ansatte under 40 år – Gjennomsnittsalder – 37 år

Kjønn: Balansen mellom kvinner og menn er en utfordring i hele IT-bransjen, i Skill er ca 17% kvinner.  I ledelsen er det en kvinne (HR Sjef), ellers er de andre lederne i Skill menn.

Etnisitet: Vi har etterhvert fått et godt mangfold av ulike etnisiteter i Skill. Det er helt klart flest Etnisk Norske, fra nord til sør, men vi har også etnisk Polsk, Columbiansk, Vietnamesisk, Dansk, Svensk, Tyrkisk, Chilensk og Persisk.

 

 


Naviger opp

Feire

I Skill har vi tilrettelagt ulike arenaer for å kunne feire i felleskap med kollegaer. Årlig har vi flere fellessamlinger (se tidligere seksjon for mer beskrivelse)

Det at vi sitter i åpent landskap fører til at kommunikasjon blant medarbeidere er veldig enkelt. Vi har heller ikke faste plasser, og det fører til at man sjeldent sitter ved siden av samme person, noe som igjen fører til at man får snakket med langt flere medarbeidere enn om man sitter på eget kontor.

Hver måned feires bursdagen til de som har bursdag den gitte måneden, det gjøres med noe søtt i fellesområdet.

Felles frynsegoder for alle i Skill

Skill har flere gode frynsegoder som kommer den enkelt ansatte til gode (bla. Forsikringsordning, Bonus, eiermulighet i selskapet), men vi operer også med frynsegoder som alle i Skill drar nytte av og gleder seg over. Disse godene ser vi er ofte mer effektivt enn ren lønn. 

 • Insentivtur
 • Avdelingsturer
 • Lønningspils
 • Julebord med partner 
 • Sommeravslutning
 • Kick-off'er
 • Hjemmekontor/Fleksibel arbeidsordning
 • Kompetanseutvikling 
 • Deltagelse på Kurs/Konferanser (Inn- og utlandet)

Tilbakemeldingene vi får er av positiv karakter hvor den enkelte ansatte setter pris på slik felles ordning. I disse uformelle settingene får de ansatte mulighet til å bli kjent med hverandre på et mer menneskelig nivå og blir kjent med hverandres partnere osv. Strategisk er dette viktig å gjennomføre ettersom vi som selskap er sterkt avhengig av god samarbeid og samhandling. Vi maner selvfølgelig til edruelighet og mener det er viktig å tilby goder som også oppleves relevante i jobbsammenheng og som fremmer en opplevelse av mestring i arbeidet. De felles arenaene bruker vi for å feire felleskapet og gode resultater. 

Når den enkelte eller en gruppe deltar på en konferanse, oppfordres til deling med resten av selskapet når de kommer tilbake. Disse sesjonene er åpne for alle, i alle avdelinger. 

Feiring ved et vellykket prosjekt: Når en prosjektgruppe og team jobber så hardt og intensivt over tid for å levere gode kundeopplevelser til våre kunder, så er det viktig å feire sluttresultatet. Dette feires ofte ved at teamet gjør noe sosialt sammen.

Humor og Latter

Vår kultur preges av mye latter og humor. Dette er noe mange legger merke til i Skill-familien. Det skal være greit å le i hverdagen eller bryte opp møter med litt latter og humor. Det skal være gøy å komme på jobb, jobbe med kollegaer og kunder og vi skal kunne bryte opp hverdagen og alt det formelle med noe uformelt. Kunder av Skill setter også pris på den gode balansen mellom formell samt uformell kultur vi har mot dem samt oss imellom. 


Naviger opp

Dele

Skill skal ikke bli en så stor organisasjon at vi mister vår unike kultur, der individet står sentralt. Alle i Skill vet at vi har ekstremt høye krav til potensielle kandidater som blir ansatt. Når de først blir ansatt er det fordi vi har sett et stort potensiale i vedkommende og ønsker at han/hun skal være med og sette sitt preg på organisasjonen. Våre konsepter, forretningsmodell og tilnærming til kunder har blitt til ut ifra hvilke mennesker som har satt sine fotspor. For å kunne dra mest mulig nytte av potensialet som ligger internt i organisasjonen har det vært avgjørende med en flat struktur (se tidligere seksjoner –lytte bla.). Flat struktur gjør at ingen har noe særbehandling på grunn av sin rolle eller posisjon.

Ett eksempel på dette er parkering: Ledelsen i Skill har ikke egne parkeringsplasser. Vi har et visst antall parkeringsplasser, og førstemann til mølla prinsippet gjelder her. Ledere skal gå foran som gode eksempler.

 • Resultatbonus: vår bonus modell er enkel å forholde seg til. Det skal være basert på gode resultater og beregnes jevnlig. 
 • Utenlandstur: alle i Skill, uansett avdeling får mulighet til å dra på team tur sammen med kollegaer. Dette er nærmere beskrevet i tidligere seksjon.
 • Eierskap: Skill er eid av de ansatte. Gründerne som startet selskapet er fortsatt fullt operative i det daglige, og det er ønskelig at nye nøkkelpersoner får tilbud om å delta på eiersiden av selskapet. 

Årets Skiller: Hvert år gjennomfører vi «Årets Skiller» nominasjon og kåring innenfor ulike kategorier. Disse personene blir nominert av andre kollegaer og stemt frem av hele selskapet. Formålet har vært å fremme de fremste innenfor både fag, men også personlig adferd som utgjør en forskjell. Årets Skiller-priser er en ærespris!

En jobb med mening

Skill skal levere IT-løsninger med høy kvalitet og som bidrar til økt lønnsomhet. Det jobbes hardt for å ha de mest fornøyde kundene. Men i tillegg til våre kunder anser vi vår samfunnsnytte, både i form av den den forretningsverdien det gir til våre kunder, men også vårt bidrag til samfunnet som helhet. I forbindelse med dette har Skill engasjert seg i ulike arenaer. 

 • Miljøfyrtårn: tredje år på rad nå har selskapet vært Miljøfyrtårn sertifisert: dette betyr at vårt miljøhensyn samt arbeidsmiljø rutiner har blitt vurdert av både Sarpsborg kommune og Oslo kommune. Etter denne sertifiseringsrunden forstod vi utifra våre analyser at der vi synder mest er transport og spesielt kjøring. Vi har hatt fokus på å samkjøre spesielt eller ta kollektivt, men det har også ført til at 15% av selskapet har kjøpt egne private El-biler de bruker til og fra jobben. Dette anser vi som et viktig tiltak i forbindelse med vårt arbeid rundt å være et miljøbevisst selskap.
 • Kidsa koder: I samarbeid med Høgskolen i Østfold og Science Centeret i Sarpsborg har Skill arrangert «Kidsa koder» event. Samtlige av ansatte med barn har tatt med seg sine barn der koding og utvikling har stått på agendaen. Det ble postet bilder og tweets om eventet som engasjerte samtlige Skill ansatte som er foreldre. 
 • Sponsing av lokale idrettslag, korps, etc
 • Foredragsholdere på utdanningsinstitusjoner: Ved flere anledninger har flere i Skill blitt invitert til ulike utdanningsinstitusjoner (Høgskoler og Videregåendeskoler) for å holde foredrag og inspirere/motivere studentene. Målet har vært å formidle hva Skill gjør, hvordan forretningsverden er, og viktigheten av utdannelse og rollemodeller. Skill er rangert som «rollemodell» selskap av www.rollemodell.no.
 • Unicef: Skill bidrar årlig til Unicef aksjonen 
 • Movember: I Skill har vi opplevd sykdom og kreft på nært hold blant noen av de ansatte, derfor er slike markeringer ekstra viktig for oss. De ansatte tar selv initiativ til å kåre årets «Movember bart» som både er noe gøy, men det setter fokus på alvoret i saken. 

De ansatte tar ofte initiativ til ulike formål, i skrivende stund nå fikk jeg en mail fra en ansatt som ønsker å stå i «Grytevakt» med Frelsesarmeen og servere gryterett i arbeidstiden. Han skriver i sin mail: «Det er mange som trenger både mat, varme klær og hjelp med gaver i julen». Det er stor bevissthet blant de ansatte for å kunne bidra til storsamfunnet både i jobb, men også i privat sammenheng. 

Noen av våre kunder og prosjekter gjør en direkte forskjell i andres hverdag, 

eks. En app ble laget av Skill for IMDI ift Tvangsekteskap prosjektet de har internt. Appen har mange lastet ned og brukt som igjen har gjort en enorm forskjell i deres liv. Dette er eksempel på et prosjekt som mange i Skill er stolte av å ha vært med og utviklet som bidrar til en endring i andre menneskers liv og fremtid. 

Video av #meg presentert på VGTV:


Naviger opp

Anerkjenne

Skill lever av medarbeidernes kompetanse – og ikke minst personlighet. Hvem ønsker å betale for å få en sur IT-konsulent? Derfor er det viktig for oss å ansette dyktige og sympatiske mennesker og sørge for å holde dem fornøyde og motiverte. Det er da vi får fornøyde kunder. Fornøyde kunder har Skill nå hatt æren av å ha i flere år på rad. Siden 2012 har Skill vunnet «Mest fornøyde Kunder» undersøkelsen som gjennomføres av Microsoft. 

Våre ansatte er faglig dyktige, noen av de fremste innenfor sine fagområder. Men de har også varm personlighet. Dette er absolutt krav. For at disse menneskene skal trives er det viktig for Skill som selskap å tilrettelegge slik at den enkelte blir sett og anerkjent som individ. Strategier og struktur har vi på plass, men det er enkeltmenneskene i organisasjonen som står først. Det er de som utgjør en forskjell i hverdagen. For å kunne sette den enkelte i fokus har vi hatt fokus på å bli kjent med den enkelte. Dette er tilrettelagt i ulike settinger. 

Folk er forskjellige, det må vi som ledere ta hensyn til. Derfor er det interessant å vite hvem de er utenom jobb. Julebordene våre har vært en god arena for å kunne bli kjent med ledsagerne, det er en kultur for å snakke om sine barn, noen tar med sine barn på jobben i løpet av skoleferiene. Ved å se hele mennesket er det lettere for ledelsen å tilrettelegge på en god måte. Vi kan i større grad finne oppdrag som passer de enkelte, tilrettelegge for faglig oppdatering og legge opp sosiale aktiviteter som treffer flest mulig. For oss er det sosiale like viktig som det faglige på våre samlinger. Vi skal bygge en så god relasjonsplattform at det blir enklere å jobbe sammen mot ett felles mål. 

Fordi de ansatte kjenner hverandre og ledelsen kjenner de ansatte godt har det gjort det enklere å komme til ledelsen når utfordringer oppstår i livet. 

 • Web-siden blir brukt for å trekke frem våre egne ansatte og priser som er vunnet. www.skill.no 
 • Intranett/Samhandlingsportal: 
 • Faktureringsnivå (toppen)
 • Salgspling; Selgere deler hva som er solgt og omfanget. Her deles noe informasjon om kunden, organisasjonen og de i Skill som har bidratt ekstra for å kunne close dette salget. 
 • Kundehistorier; både lange så vel som korte kundehistorier og møter deles av alle i Skill. Når noen har gjort en ekstra god innsats i en slik setting blir vedkommende nevnt og anerkjent av sine kollegaer. 
 • Bonuslønn: En god innsats i løpet av året med ett godt faktureringsnivå legger grunnlaget for en bonusutbetaling for den enkelte. Vi operer med en enkel bonusmodell der den enkelte ansatte har god oversikt over hvor mye de kommer til å få utbetalt i bonus hvert kvartal. 
 • Årets Skill’er (se lytte seksjonen)
 • Utviklingssamtaler; Som leder kan du ikke tilrettelegge godt uten å kjenne den enkeltes behov. Folk er forskjellige og har ulike faktorer som driver dem i livet. Dette er fokuset når det kommer til utviklingssamtalene som har en coachende vinkling. I disse samtalen blir den enkelte utfordret på ulike områder både på faglig og personlig plan. Når deres personlige mål er oppnådd blir dette delt med resten av organisasjonen på Intranettet. 
 • Middager, blomster; I vår bransje jobber våre konsulenter til tider veldig mye. Dette kan selvfølgelig gå utover private aktiviteter. Ledere skal i disse tider følge ekstra godt med slik at den enkelte ikke brenner seg ut samt at vedkommende blir sett. Vi har til tider spandert en «middag m/partner» eller sendt blomster hjem til vedkommende som takk ikke bare til den ansatte, men også hele familien for at de har vært tålmodig i en slik hektisk og krevende periode på jobben. 
 • Kick-off’er – to ganger i året med både sosial og faglig arrangement. 
 • Utenlandstur – Hvert år har alle i Skill dratt samlet på en utenlandstur. Etterhvert har det samlet seg gode minner fra disse turene. Disse turene har vi vanligvis hatt i september (høst) perioden. Det er viktig for Skill å ikke bare anerkjenne sine ansatte gjennom økonomiske gevinster, men også skape arenaer der gode minner og opplevelser skapes sammen med hele selskapet. 

 • Avdelingsturer/Team building – Hver enkel avdeling gjennomfører sine egne teambuilding turer. Dette er med på å sammensveise den enkelte avdeling. 
 • Fagansvarlige (1. pri på kurs/konferanse): Fagansvarlige innenfor de ulike fagområdene skal være den personen som drar faget fremover og holder resten av avdelingen på et høyt faglig nivå. Disse har derfor også fått første prioritet på kurs og konferanser. 
 • Diverse konkurranser (tips på nye kollegaer, salgskonkurranser, sertifiseringskonkurranser, etc): Når de ansatte tipser om en som blir ansatt blir de belønnet med en bonus. Vi har hatt flere sertifiseringskonkurranser, det har blitt premiert enten med en pengebeløp, ny pc, telefon osv. 
 • Speaker på konferanser: I regi av våre partnere og spesielt Microsoft arrangeres det flere konferanser både i Norge samt i utlandet. I 2014 Microsoft World Partner Konferansen i USA ble Skill invitert til å stille opp med to speakere. Publikum var fra hele verden der Microsoft Norge trakk frem Skill som en eksemplarisk partner ift hvordan vi tilnærmer oss våre kunder på. 
 • Speaker på interne fagsamlinger: Flere ganger i året arrangeres det faglige samlinger og kick-off’er der våre egne ansatte har mulighet til å snakke om tema/fag som de brenner for og som er forretningsnyttig. 
 • Julegave: Vi har hatt ulike typer julegaver som en liten takk for i år.
 • Bursdag/Fødsel: Når de enkelte ansatte fyller runde tall bestilles det kake og vi har en feiring på kontoret. Vi har også en del småbarnsforeldre, når et nytt familiemedlem kommer til verden deles denne informasjon på Intranettet og den ansatte får en gave for sin lille familiemedlem. 

 


Naviger opp

Arbeidsmiljøets betydning for virksomhetens suksess

«Mennesker handler av mennesker» er et sitat som vi har vi sterk tro på, både innad i selskapet, men også utad mot våre kunder. Skillere som skal jobbe sammen og levere gode kundeopplevelser til våre kunder skal kjenne hverandre for det er da de jobber best mulig sammen mot ett felles mål. 

For å bli kjent må man treffes ofte. I tillegg til julebord, sommerfest, to kick-off’er i året har vi felles lønningspils hver måned der de ansatte har mulighet til å sosialisere med sine kollegaer på tvers av funksjoner og lokasjoner. 

Vi har et bredt spekter av hobbyer som er representert i Skill, enkeltindivider har tatt initiativ til å samles for felles sosial samvær rundt ulike arrangementer. Vi har f.eks: 

 • Ølbryggingsentusiaster
 • Golfere
 • Syklister
 • Vi har en del Musikalske Skillere som liker å underholde
 • Stand Up
 • VM entusiaster som setter igang VM tipping og kåringer
 • Fotball 

Hos oss er det sosiale like viktig som det faglige på samlingene. Vi skal bygge en så god relasjonsplattform at vi tåler en konflikt/uenighet. Det skal ligge en trygghet i bunnen om at vi bryr oss om hverandre. 

Hvert år har vi hatt egne medarbeiderundersøkelser for å ta «tempen» på selskapet. Dette gir oss grunnlag for å justere og komme med tiltak der vi mener det er behov for endringer. Undersøkelsen skal gi ledelsen pekepinn på hva de ansatte mener om deres faglige utvikling, sosiale aktiviteter, oppfølging og ledelsen. Disse resultatene med tilhørende tiltak blir presentert for de ansatte på vårt Kick-off i januar hvert år, der vi også åpner opp for diskusjoner og innspill fra alle Skillere, i plenum og i små grupper. 

Gode interne resultater reflekteres hos våre kunder. Skill har flere år hatt en lav turnover og høy tilfredshet blant sine medarbeidere. Samtidig har vi vunnet «de mest fornøyde kundene» prisen i Microsoft regi. Vi har sterk tro på at den interne kulturen Skill har fokus på reflekteres ute hos våre kunder. 

Forsikringene:

Som nevnt i tidligere seksjoner, så har alle i Skill en forsikringspakke de kan benytte seg av også for å forebygge sykdom og plager. Vi oppfordrer våre ansatte å benytte «Helse-Plus Forsikringen» for å forebygge påbegynnende «vondter». Det er kultur for å ta en tur til kiropraktoren/naprapat i løpet av arbeidstiden, og det synes vi er fantastisk ettersom vi bruker så mye tid bak en skjerm og sitter brorparten av tiden på jobb. 

Psykososialt Arbeidsmiljø:

Det psykososiale arbeidsmiljøet er like viktig og har fokus hos oss som det fysiske. Det skal ikke være rom for trakassering eller mobbing i Skill. Vi er en familie som skal ha det gøy sammen på denne felles reisen. 

Åpent Landskap

I Skill operer vi med «free seating» prinsippet der alle sitter i et åpent landskap. Vi har erfart at åpent landskap øker samhandling og samarbeid, men baksiden er ofte at dersom den ansatte skal jobbe konsentrert med en oppgave som krever ekstra mye konsentrasjon kan støy skape mistrivsel og påvirke prestasjonsevne. Dette er noe vi har løst ved at ansatte har fått en hodetelefon med støydemping som de har mulighet til å bruke ved slike anledninger. Vår uskrevne regel er: hvis noen har på seg hodetelefon så er de konsentrert og ønsker høyt sannsynlig ikke å bli forstyrret. 

I tillegg til plasser i det åpne landskapet har de ansatte mulighet til å booke et stillerom der de kan jobbe uforstyrret. 

Hvis den enkelt ansatte har behov for et tilpasset bord, stol eller tastatur så er de flinke til å si ifra. Ettersom vi har konsulenter som ofte er ute hos våre kunder der vi som arbeidsgiver ikke har like stor innflytelse på arbeidsplassen har vi som rutine hvor Verneombud og HR Sjef besøker våre konsulenter ute hos kunder og sørger for at det arbeidsmiljøet de har er i henhold til våre retningslinjer. Ved et slikt besøk sørges det for å prate med våre ansatte og spise lunsj. De tilbakemeldingene vi har fått er positive, der den enkelte ansatte føler at de blir sett selv om de ikke er fysisk tilstede på Skill sine kontorer. 

 

 

 

I hvilke setting er du mest interessert i CRM?

 1. Salg og Markedsføring?
 2. Kundesenter?

SharePoint som produkt benytter vi i en rekke av våre leveranser. Hva er du mest interessert i?

 1. Samhandling
 2. SharePoint integrert med CRM
 3. Sharepoint Online som en del av vår leveranse på Office365